Souhlas se zpracováním osobních údajů

Registrace do věrnostního programu obchod Lipánek

Potvrzením příslušného políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů a potvrzením registračního formuláře“ tlačítkem „Registrovat se“ dáváte svůj výslovný souhlas správci osobních údajů společnosti MADETA a.s., se sídlem Rudolfovská tř. 246/83 České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, doručovací číslo: 370 50, IČ: 632 75 635, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou B 698 (dále jen „společnost Madeta“ nebo „Madeta“), aby zpracovávala v souladu s platnou a účinnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů následující osobní údaje:

 •           jméno a příjmení,
 •           e-mail,
 •           login,
 •           heslo,
 •           adresa,
 •           datum narození a
 •           telefonní číslo,

které společnost Madeta získala přímo od Vás k následujícím účelům:

 •           členství ve věrnostním programu Lipánek,
 •           řádné vedení konta člena věrnostního programu a
 •           připisování lipošů na příslušné konto člena věrnostního programu.

Zpracování osobních údajů je uskutečňováno výlučně společností Madeta, a proto Vaše osobní údaje mohou být zpracovány výlučně Madetou nebo jejími zaměstnanci.

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu trvání Vašeho členství ve věrnostním programu Obchod Lipánek.

Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán, a to následujícím způsobem: zasláním odvolání na adresu kapitan@lipanek.cz

Okamžikem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů beru na vědomí, že současně zaniká mé členství ve věrnostním programu z důvodu, že účel členství nemůže být již nadále naplňován.

Tímto potvrzuji, že jsem se plně seznámil/a s podmínkami udělení souhlasu v rámci registrace do věrnostního programu Obchod Lipánek, porozuměl/a jsem jim, a že osobní údaje, které jsem poskytl/a, jsou přesné, úplné a pravdivé.

Jsem si vědom/a, že mám právo:

-          být informován o zpracování svých osobních údajů,

 •           požadovat přístup k osobním údajům,
 •           na opravu poskytnutých osobních údajů,
 •           na výmaz poskytnutých osobních údajů,
 •           na omezení zpracování osobních údajů a
 •           podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů.