Zažijte dobrodružství se šipkovanou.

Při šipkované stráví vaše děti čas na čerstvém vzduchu, procvičí si orientaci v terénu a ještě se přiučí. Šipkovaná je geniální hra!


30. 4. 2016


V PŘÍRODĚ I NA ULICI
Šipkovaná se dá hrát na ulici i v přírodě. Ve městě ale musí být děti opatrné a dávat pozor na auta. Doporučujeme hrát šipkovanou v přírodě, kde to děti znají, třeba u babičky na vesnici.

TŘI, DVA, JEDNA, START!
Skupinka dětí se rozdělí na dvě družstva, menší děti mohou doprovázet dospělí. První družstvo jde po trase a za sebou zanechává stopy – šipky kreslené křídou vytvořené z větviček, šišek nebo kamínků. Druhé družstvo vyrazí půl hodiny po prvním a po šipkách dojde k místu, kde se skrývá první družstvo. Po shledání první družstvo odmění druhé svačinou, třeba Lipánky.

UDĚLEJTE TO ZAJÍMAVĚJŠÍ
Na cestě připraví první družstvo stanoviště, kde se plní úkoly. Toto stanoviště je označené čtvercem nakresleném křídou nebo vytvořeným z větví či jiného materiálu, který je zrovna po ruce. Úkoly pište na papír, který umístíte v blízkost značky. Druhá skupina musí papíry sbírat a přinést je, aby se neválely po lese. Papír zatěžkejte kamenem, aby ho vítr neodfoukl.

INSPIRUJTE SE
- Na papír napište úkol: „Najděte na kompasu sever a jděte po směru až k posedu. Tam najdete další nápovědu.“ 

- Můžete dávat různé otázky závisející na věku kamarádů: „Jakou barvu má slunce?“ „Kolik nohou má pavouk?“ „Jaké je hlavní město České republiky?“ Druhé družstvo napíše odpovědi na papír pod otázku a přinese ho prvnímu družstvu.

- „Kolik krav je v ohradě před vámi? Co všechno se dá dělat z mléka? Jaké české mlékárny znáte?“

- „Nasbírejte šišky a listy kolem vás a napište na papír, ke kterým stromům patří.“