Třídění tvarů

Pomůcka pro rozvoj zrakového vnímání


14. 2. 2017


Již od prvního prozření dítěte po narození se začíná vyvíjet jeho zrakové vnímání. Nejdříve dítě vnímá světlo a tmu, později obrysy předmětů. Postupem času se vnímání zpřesňuje směrem k větší diferenciaci tvarů. Tato funkce je jedním z důležitých činitelů při nácviku čtení a psaní. U většiny dětí předškolního věku dosahuje zrakové vnímání před nástupem do školy dostatečné úrovně pro nácvik, a tak je právě jeho rozvíjení součástí přípravy na výuku čtení a psaní.

Kapitán Lipánek si pro vás připravil zajímavou pomůcku, díky které vaše děti nejen zabavíte, ale především podpoříte jejich zrakové vnímání a také poznatky o tvarech a barvách. Tuto jednoduchou hru využijete již pro ty nejmenší a obtížnost úkolů můžete zvyšovat dle věku dítěte.

Co budeme k výrobě hry potřebovat:
  • barevné papíry
  • nůžky
  • lepidlo

Postup:
Na barevné papíry si předkreslíme 4 základní geometrické tvary celkem v pěti velikostech. Čtverce, obdélníky, trojúhelníky a kruhy – každý tvar má vždy jednu barvu, například čtverce budou žluté, trojúhelníky zelené – viz obrázek níže.  Všechny tvary nakreslíme dvakrát tak, abychom měli od každého tvaru a velikosti dvojici. Tvary vystřihneme. Vezmeme bílou čtvrtku, kterou vystřihneme do tvaru obdélníku tak, aby se na ni vešlo všech pět tvarů vedle sebe. Tvary na čtvrtku nalepíme podle velikosti. Pokud máte možnost základní kartu i jednotlivé tvary zalaminovat, bude to lepší pro zpevnění kartiček a jejich manipulaci.

A můžeme začít hrát. S nejmenšími dětmi začneme pracovat tak, že na podložku rozprostřeme několik různých tvarů a barev, z nichž určíme například žlutý čtverec, a necháme dítě vybrat další žluté čtverce. Pokud dítě ještě neumí rozeznávat barvy, začneme jen s jednou a tu cvičíme tak dlouho, než ji dítě zafixuje do paměti.

Při práci se staršími dětmi jim ukážeme předlohovou kartu a necháme je přiřazovat tvary podle velikostí buď od největšího po nejmenší, nebo naopak. Stejně tak dítěti dáme za úkol seřadit tvary podle velikosti bez předlohové karty.

A hra, která procvičí paměť dítěte, je schovávaná. Vybereme od každé barvy jeden tvar stejné velikosti a ty libovolně poskládáme vedle sebe. Dítě se na řadu tvarů podívá, necháme ho si danou skladbu tvarů dobře prohlédnout a po zhruba deseti vteřinách řadu zakryjeme. Dítě bude mít za úkol utvořit stejnou řadu, orientovat se může buď podle barev, nebo tvarů. Odkryjeme naši řadu a obě porovnáme.